Polityka Prywatności

Co zawiera ten Dokument ?

Dane osobowe są danymi szczególnego rodzaju i ważne jest, aby sposób ich gromadzenia był dla Ciebie jasny. W tym miejscu opisuje więc wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z tymi danymi, które Ciebie bezpośrednio dotyczą i które ze względu na prowadzoną przeze mnie działalność mogą być gromadzone. Wszelkie stosowane przeze minie procedury związane z przetwarzaniem danych osobowych są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym w skrócie „RODO”.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych ?
Niniejsza polityka dotyczy Serwisu Internetowego, funkcjonującego pod adresem url: https://f33.pl
  Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: 

  Studio F33 Piotr Koszczuk 
  ul. Północnej 26/5. 16-402 
  Suwałki
  NIP: 5451176040
  
  prowadząc nierejestrowaną działalność gospodarczą w sektorze informatki i specjalizujący się w  
  projektowaniu stron internetowych.
  
  Adres kontaktowy poczty elektronicznej to: 

  studio@f33.pl
W jakim celu przetwarzam Twoje dane ?
 Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  
    Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane.
    Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”). 
Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora.
Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
  
Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
Hosting .
Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze operatora: unixstorm.org
Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
prawo żądania usunięcia danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie
przetwarzania objętego sprzeciwem,
prawo do przenoszenia danych osobowych, tj.
prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.
Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy lub na
podstawie zgody.


Na działania Administratora przysługuje skarga do:
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2,00-193
Warszawa

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w
celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie
przesyłamy ich poza teren Uni Europejskiej.

Informacje w formularzach.
 Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną
one podane.
Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Serwis, w
niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail
użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu
url strony zawierającej formularz.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza,
np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp.
Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

Logi Administratora.
  Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
  Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, 
  datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta 
  Użytkownik.
  Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
  Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są 
  wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
  Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest 
  ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Istotne techniki marketingowe.
  Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). 
  Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa 
  bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach 
  użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające  
  z plików cookies przy pomocy narzędzia:
  
  https://www.google.com/ads/preferences/
Informacja o plikach cookies.
   Serwis korzysta z plików cookies.

  Pliki cookies (tzw.„ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane 
  są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu 
  końcowym oraz unikalny numer.
  
  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do 
  nich dostęp jest operator Serwisu.
  Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po 
  zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i 
  hasła.

  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

  „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). 
  
  Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu 
  wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  
  „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach  
  plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  
  Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie
  dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą 
  dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies.
  Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera  
  pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  
  Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach  
  internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
  wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności 
  dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), 
  Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA) Unixstorm ( Unixstorm z siedzib w Polsce)
Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
  Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, 
  że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, 
  utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić 
  korzystanie ze stron www. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej
  przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
    Edge
    Internet Explorer
    Chrome
    Safari
    Firefox
    Opera
  
  Urządzenia mobilne:
    Android
    Safari (iOS)
    Windows Phone
Linki zewnętrzne.
  Witryna zawiera także linki prowadzące na inne strony internetowe. Polityka prywatności tych serwisów 
  jest regulowana osobnymi postanowieniami. Nie ponoszę odpowiedzialności za treści zawarte na tych 
  stronach oraz nie odpowiadam za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.
    
 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
3. Hosting
4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
5. Informacje w formularzach
6. Logi Administratora
7. Istotne techniki marketingowe
8. Informacja o plikach cookies
9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
3. Hosting
4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
5. Informacje w formularzach
6. Logi Administratora
7. Istotne techniki marketingowe
8. Informacja o plikach cookies
9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu Internetowego, funkcjonującego pod adresem url: https://f33,pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Studio F33 – Piotr Koszczuk z siedzibą przy ul. Północnej 26/5. 16-402 Suwałki, NIP: 5451176040, prowadząc nierejestrowaną  działalność gospodarczą w sektorze informatki i specjalizujący się w projektowaniu stron internetowych.
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej to: studio@f33.pl
 4. Wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Obsługa zapytań przez formularz
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w
  warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane
  logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze
  użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego
  oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych
  osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje
  komponentów programistycznych.

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze operatora: unixstorm.org

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje
  dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania
  zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na
  Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to
  konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi
  przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych
  marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie
  uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym
  profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w
  przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
  przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w
  szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na
  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu
  świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez
  Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych
  osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie
  danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego
  formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz
  adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
  formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego
  lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i
  opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać
logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez
  Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje
  do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane
  informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu
  końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika
  gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i
  edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
  https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów
  reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać
  złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego
  śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych
  osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem
  takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator
  stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis
  Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim
  zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec
  których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie
  żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje
  na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw.
  „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
  tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
  Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
  pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
  numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym
  Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest
  operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik
   nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies
  „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
  końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony
  internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
  przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
  usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania
  stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie
  dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
  Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym
  zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies.
  Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe
  informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki
  internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki
  cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
  wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem
  Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z
  siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter
  (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może
  zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi
  plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,
  bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w
  skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej
  przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z
  instrukcjami:
 3. Urządzenia mobilne: